Verlenging beslistermijn Ruinerweg, Echten

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ruinerweg, Echten

Verlenging beslistermijn Ruinerweg, Echten

RSS
Dit item is verlopen op 05-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 05-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7932
Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken voor:

Echten, Ruinerweg: het aanpassen van een tweetal oversteken inclusief het kappen van 5 bomen (21-06-2019)