Verlenging beslistermijn Ruinerwold, Madeweg 3

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ruinerwold, Madeweg 3

Verlenging beslistermijn Ruinerwold, Madeweg 3

RSS
Dit item is verlopen op 08-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961TA3
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Verlenging Beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken voor:

Ruinerwold, Madeweg 3: het plaatsen van een windmolen (11-07-2019)