Verlenging beslistermijn Veeningen, Pieperij 2

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Veeningen, Pieperij 2

Verlenging beslistermijn Veeningen, Pieperij 2

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7924PZ2
Publicatiedatum: 07-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Verlenging Beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken voor:

Veeningen, Pieperij 2: het aanpassen van de brandmuur tot woningscheidende wand (10-05-2019)