Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Ekelenberg kavel 59

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Ekelenberg kavel 59

Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Ekelenberg kavel 59

RSS
Dit item is verlopen op 27-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921
Publicatiedatum: 06-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Rectificatie

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een woning op het perceel Ekelenberg kavel 59 (toekomstig Kroepnevel 18) te Zuidwolde.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 27 maart 2019.