Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Jutte 1

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Jutte 1

Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Jutte 1

RSS
Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921RV1
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het plaatsen van een nieuw kozijn op het perceel Jutte 1 te Zuidwolde.

De beslistermijn wordt verlengd omdat er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 28 februari 2019.