Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Kerkweg 8

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Kerkweg 8

Verlenging beslistermijn Zuidwolde, Kerkweg 8

RSS
Dit item is verlopen op 28-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921RP8
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een overkapping + vaste mestopslag (activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en werk of werkzaamheden uitvoeren) op het perceel Kerkweg 8 te Zuidwolde.

De beslistermijn wordt verlengd wegens de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 27 januari 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie