Verlenging beslistermijn Zuidwolde, sectie Q perceelnr. 1016

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Zuidwolde, sectie Q perceelnr. 1016

Verlenging beslistermijn Zuidwolde, sectie Q perceelnr. 1016

RSS
Dit item is verlopen op 08-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7920
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Verlenging Beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken voor:

Zuidwolde, sectie Q perceelnr. 1016: het aanleggen van een fietspad nabij de Willem Moesweg (16-07-2019