Verlening beslistermijn Linde, Linderdijk 3

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlening beslistermijn Linde, Linderdijk 3

Verlening beslistermijn Linde, Linderdijk 3

RSS
Dit item is verlopen op 25-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7925PN3
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het verbouwen en uitbreiden van de woning op het perceel Linderdijk 3 te Linde.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 25 februari 2019.