Verwijdering gegevens uit Landelijk Register Kinderopvang

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Overige publicaties > Verwijdering gegevens uit Landelijk Register Kinderopvang

Verwijdering gegevens uit Landelijk Register Kinderopvang

RSS
Dit item is verlopen op 27-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Overige vergunningen

Het college van B&W maakt bekend dat per 8 februari 2019, op verzoek van Stichting Doomijn Kinderopvang Noord en Stichting Doomijn Peuterspeelzalen, de volgende kinderopvangvoorzieningen uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd:

  • kinderdagverblijf Doomijn KDV Schoolbrink op het adres Schoolbrink 1a in Zuidwolde met registratienummer 230753711;
  • buitenschoolse opvang Doomijn BSO Schoolbrink op het adres Schoolbrink 1a in Zuidwolde met registratienummer 208691388;
  • kinderdagverblijf Doomijn Peuterspeelzaal Schoolbrink op het adres Schoolbrink 1a in Zuidwolde met registratienummer 275858996.

Deze bekendmaking gebeurt op grond van artikel 8 Besluit register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang.