Wijk, Beatrixweg, Parkweg, Burg. De la Saussaye Briëtweg

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleend > Wijk, Beatrixweg, Parkweg, Burg. De la Saussaye Briëtweg

Wijk, Beatrixweg, Parkweg, Burg. De la Saussaye Briëtweg

RSS
Dit item is verlopen op 23-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 23-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957
Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

Verleende omgevingsvergunning (besluit op bezwaar)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente de Wolden hebben de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend:

de Wijk, Beatrixweg, Parkweg, Burg. De la Saussaye Briëtweg, het bouwen van 10 gezinswoningen en 12 appartementen (12-12-2018)

Belanghebbende kunnen binnen zes weken, gerekend van de dag na de verzenddatum, beroep instellen bij de rechtbank. U kunt dit doen bij de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie