Zuidwolde, Handelsweg 4

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Zuidwolde, Handelsweg 4

Zuidwolde, Handelsweg 4

RSS
Dit item is verlopen op 23-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921JR4
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

Alge beheer bv, Handelsweg 4, 7921 JR Zuidwolde. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.