Zuidwolde, Handelsweg 7

Zuidwolde, Handelsweg 7

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 04-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921JR7
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

het wijzigen van de bestaande vergunning (toevoegen van kantoorruimtes) (23-07-2019)