Zuidwolde, Hoofdstraat 160

Zuidwolde, Hoofdstraat 160

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 13-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921AS160
Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning geweigerd

Geweigerde omgevingsvergunning (besluit op bezwaar)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente de Wolden hebben de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geweigerd:

Hoofdstraat 160, Zuidwolde, het bouwen van een carport-berging (29 januari 2019).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, gerekend van de dag na de verzenddatum, beroep instellen bij de rechtbank. U kunt dit doen bij de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie