Zuidwolde, Hoogeveenseweg 17

Zuidwolde, Hoogeveenseweg 17

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921PC17
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

ONTWERPBESLUIT - VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING  (uitgebreide procedure).

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen vergunning te verlenen:

Hoogeveensweg 17, Zuidwolde, het verbouwen van een pand en de bijgebouwen ten behoeve van een restaurant, activiteiten bouwen (artikel 2.1, sub a) en wijzigen van een monument (artikel 2.1, sub f).

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 1 augustus 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 13.30 uur, woensdag tot 16.00 uur en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.