Zuidwolde, Hooiweg 2

Zuidwolde, Hooiweg 2

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 02-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921XG2
Publicatiedatum: 28-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

 het bouwen van een bijbehorend bouwwerk aan de bestaande garage (20-08-2019)