Zuidwolde, Noorderweg 3

Zuidwolde, Noorderweg 3

RSS
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 11-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921PB3
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: Balievergunning ingekomen en verleend

het wijzigen van een verleende vergunning (kenmerk HZ Wabo 2018-1290) betreft verplaatsen van de woning (29-03-2019)