Zuidwolde, Ommerweg 59a:

Zuidwolde, Ommerweg 59a:

RSS
Dit item is verlopen op 23-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 23-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921TB59a
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

het bouwen van pijlers met hekwerk, aanleggen paden, (vis)steigers en gebruik van de bestaande vijver als visvijver op het perceel Ommerweg 59a en het gebruik van de bestaande schuur op het perceel Hooiweg 2 als viswinkel (11-07-2019)