Vergadering College van B&W 29-01-2019

Home > Raad en College > Besluiten van B&W > Vergadering College van B&W

Vergadering College van B&W 29-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zuidwolde
Tijd:13:00-00:00
Voorzitter:Roger de Groot
Dit item is verlopen op 05-04-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 College wijst ‘ploflocatie’ aan De Slagenweg aan

Het college heeft de composteerlocatie aan De Slagenweg in Zuidwolde aangewezen als ‘ploflocatie’. Defensie had daar om gevraagd. Op de locatie worden niet ontplofte munitie uit de tweede wereldoorlog en in beslag genomen illegaal vuurwerk tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Nu er een vaste, altijd geschikte locatie is aangewezen, hoeft er niet meer per keer naar een goede plek worden gezocht om oude munitieresten en vuurwerk te vernietigen. Dat scheelt tijd en geld.

2 Nieuwe koers Regio Zwolle

Het college stemt in met de nieuwe koers en de Nieuwe Agenda voor Regio Zwolle. Die nieuwe koers is gebaseerd op het rapport ‘Zwolle stapt over eigen grenzen, de beweging naar meer slagvaardigheid, 2018’. In dat rapport ligt de nadruk op het ontwikkelen van een agenda met ambities, een slagvaardiger werkwijze, meer inzet door grotere betrokkenheid en snellere beschikbaarheid van financiële middelen.
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten en vier provincies op economisch gebied.