Vergadering College van B&W 12-03-2019

Home > Raad en College > Besluiten van B&W > Vergadering College van B&W

Vergadering College van B&W 12-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zuidwolde
Tijd:13:00-00:00
Voorzitter:Roger de Groot
Dit item is verlopen op 19-05-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Samenwerking De Wolden-Hoogeveen beschermd wonen

Het college wil in de nabije toekomst samenwerken met de gemeente Hoogeveen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Nu bestaat er nog een samenwerkingsverband tussen Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, waarbij Assen als centrumgemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering. Ook ontvangt Assen voor het hele gebied de uitkering van het Rijk. Vanaf 2021 verstrekt het Rijk uitkeringen aan de afzonderlijke gemeenten. Zo kunnen gemeenten zelf inzetten op preventie, vroegsignalering, vernieuwende vormen van opvang en beschermd wonen en aansluiting op ‘reguliere’ vormen van gemeentelijke ondersteuning. Volgens het college hebben De Wolden en Hoogeveen samen de juiste schaalgrootte om effectief en efficiënt uitvoering te geven aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

2 Exploitatiebijdrage zwembad Ruinen

Het college geeft aan Stichting Zwembad Ruinen een exploitatiebijdrage van 80.226 euro over 2019. Ook krijgt het zwembad 56.000 euro als bijdrage voor achterstallig onderhoud. Daaraan heeft de raad z’n fiat al gegeven bij de behandeling van de begroting 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie