Betaalde subsidies

Home > Raad en College > Betaalde subsidies

Betaalde subsidies

De gemeente De Wolden verleent jaarlijks subsidies op grond van de Algemene Subsidieverordening. Subsidies zijn een middel om de gestelde doelen van het gemeentebestuur te realiseren.

Subsidieregister

Het openbare subsidieregister geeft inzicht in het doel en de hoogte van de verleende subsidies. Per halfjaar wordt het register geactualiseerd. De indeling van het subsidieregister komt overeen met de indeling van de gemeentebegroting, namelijk:

  • Beleidsprogramma
  • Beleidsproduct
  • Subsidiebedrag
  • Subsidieontvanger
  • Soort subsidie

Nadat de activiteiten zijn uitgevoerd waarvoor de subsidie is verleend, moet de subsidieontvanger een verantwoording indienen bij de gemeente. Dit geldt voor subsidies van € 7.500 of meer. Op basis van deze verantwoording stelt de gemeente de verleende subsidies vast op de definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidie. Omdat op het moment van publiceren nog niet alle subsidies zijn vastgesteld, staan in het register uitsluitend de verleende (en dus niet de definitieve) bedragen.

Te downloaden: