Burgerinitiatief

Home > Raad en College > Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Door het burgerinitiatief kunt u een onderwerp of een voorstel op de agenda van de raad laten plaatsen. Een burgerinitiatief gaat dus verder dan inspreken of vragen stellen bij een raadsvergadering.

Er gelden wel een paar voorwaarden bij het indienen van een burgerinitiatief, zoals:

  • Initiatiefnemer moet tenminste 16 jaar zijn.
  • Ondersteuning van het initiatief door tenminste 25 andere inwoners van 16 jaar of ouder.
  • De gemeenteraad moet bevoegd zijn om over dat onderwerp een besluit te nemen.
  • Het verzoek, met handtekeningen, wordt op een hiervoor bestemd formulier schriftelijk ingediend bij de burgemeester.

Als het ingediende voorstel voldoet aan de vereisten dan wordt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd voor deze raadsvergadering. Hier kunt u uw voorstel toelichten.

Maak gebruik van het burgerinitiatief

Hebt u een goed idee voor De Wolden? Wilt u dat er zaken veranderen of worden aangepakt waar de gemeente over gaat? Of vindt u dat er onderwerpen in de gemeenteraad moeten worden besproken die nu niet aan de orde komen? Maak dan gebruik van het burgerinitiatief en dien uw verzoek in voor behandeling door de gemeenteraad. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de griffier: griffier@dewolden.nl

Meld uw burgerinitiatief aan

Bijbehorende regelgeving