Collegebesluiten

Wat heeft het college op 21 februari 2023 besloten?

Agendapunten:

Vaststelling subsidie 2021 en bevoorschotting begroting 2023 Stichting Welzijn De Wolden

Besluit:

  1. De subsidie aan Stichting Welzijn De Wolden voor het jaar 2021 vast te stellen op € 1.636.000.
  2. Het voorschot aan de Stichting Welzijn De Wolden voor het jaar 2023 in afwachting van definitief besluit vaststellen op maximaal € 1.773.794.
  3. Het bedrag ad. € 52.951 waarmee in de gemeentebegroting 2023 nog geen rekening is gehouden meenemen in de 1e BERAP en de raad door een raadsbrief hierover te informeren.
  4. De Stichting Welzijn De Wolden informeren.

Voorstel 'Versterken regie'

Collegevoorstel versterken regie (pdf - 59,3 KB)

Deelname NK tegelwippen 2023

Collegevoorstel NK tegelwippen De Wolden (pdf - 54,6 KB)

Scope N375

Collegevoorstel scope N375 (pdf - 189,6 KB)
Raadsvoorstel scope N375 (pdf - 130,1 KB)
Raadsbesluit scope N375 (pdf - 55,9 KB)
Notitie quick scan effecten rotonde Gijsselterweg (pdf - 2,0 MB)
Verkennend water-bodem en verhardingsonderzoek ODG Gijsselterweg (pdf - 15,1 MB)

Ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Collegevoorstel ontwerp wijziging GR SWO 2023 (pdf - 53,1 KB)
Raadsvoorstel  De Wolden ontwerp wijziging GR SWO 2023 (pdf - 53,8 KB)
Raadsbesluit De Wolden ontwerp wijziging GR SWO 2023 (pdf - 41,8 KB)
Ontwerp wijzigingsbesluit GR SWO 2023 (pdf - 78,1 KB)
Toelichting op de wijzigingen (pdf - 42,3 KB)
Overzicht gevolgen Wgr 2022 voor GR SWO (pdf - 46,6 KB)
Voorgestelde wijzigingen verwerkt in tekst huidige GR SWO (pdf - 79,7 KB)
Versie GR na wijziging (pdf - 95,7 KB)

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle De Wolden

Collegevoorstel verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (pdf - 75,1 KB)
Raadsbrief verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (pdf - 46,6 KB)
Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (pdf - 15,5 MB)

 

 

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht