Collegebesluiten

Wat heeft het college op 24 januari 2023 besloten?

Agendapunten:

Pacht 2023

Besluit:

  1. De pachtgronden voor 2023 uit te geven aan de zittende pachters.
  2. Het beleid van de uitgifte van de (geliberaliseerde) pachtcontracten jaarlijks op te nemen in de grondprijzennotitie.

Wijzigingen Kieswet m.i.v. 2023 - benoeming leden centraal stembureau voor 2023-2026 - leden gemeentelijke stembureaus

Collegevoorstel De Wolden benoeming leden centraal stembureau 2023-2026 (pdf - 70,4 KB)
Collegebesluit De Wolden benoeming leden centraal stembureau 2023-2026 (pdf - 88,9 KB)

Noodfonds energielasten maatschappelijk vastgoed

Collegevoorstel noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties (pdf - 71,2 KB)
Noodfonds De Wolden energielasten maatschappelijke organisaties (pdf - 69,9 KB)
Regelingen De Wolden noodfonds energielasten msch vastgoed (pdf - 31,9 KB)
Raadsbrief De Wolden noodfonds energielasten msch vastgoed (pdf - 94,4 KB)

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw De Wolden

Besluit:

  1. De subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw De Wolden vast te stellen.
  2. Het mandaat voor het in behandeling nemen van, en besluiten op, aanvragen van subsidies kleiner dan 5.000 euro te verlenen aan medewerker Ontwikkeling I/II/III van de eenheid SBC.
  3. Een expertteam van drie personen in te stellen om het college te adviseren over de subsidieaanvragen.
  4. Tot vaststelling van het bijgevoegde aanvraagformulier subsidie Toekomstgerichte Landbouw en bijbehorende verklaringen.
  5. De gemeenteraad te informeren

Vastelling bestemmingsplan Buitengebied, deelplan De Slagenweg 13, Zuidwolde

Collegevoorstel Buitengebied, deelplan De Slagenweg 13 Zuidwolde (pdf - 462,8 KB)
Buitengebied, deelplan De Slagenweg 13 Zuidwolde (pdf - 1,3 MB)
Raadsvoorstel Buitengebied, deelplan De Slagenweg 13 Zuidwolde (pdf - 448,1 KB)
Raadsbesluit Buitengebied, deelplan De Slagenweg 13 Zuidwolde (pdf - 44,7 KB)

Verkiezingen 15 maart 2023 besluit stemlocaties, plakplaatsen en centraal tellen

Collegevoorstel De Wolden stemlocaties-plakplaatsen-besluit centraal tellen (pdf - 59,7 KB)
Collegebesluit De Wolden centraal tellen verkiezingen 2023 (pdf - 78,2 KB)
Stembureaulocaties 15 maart 2023 De Wolden (pdf - 435,5 KB)
Aanplakplaatsen verkiezingen 2023 gemeente De Wolden (pdf - 33,5 KB)
 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht