Collegebesluiten

Wat heeft het college op 7 februari 2023 besloten?

Agendapunten:

Grondprijzennotitie 2023

Collegevoorstel grondprijzennotitie 2023 (pdf - 53,2 KB)
Notitie grondprijzen 2023 (pdf - 496,2 KB)
Wijzigingen tov 2022 (pdf - 33,1 KB)

Wijziging statuten Stichting Dorpshuis Veeningen e.o.

Collegevoorstel statutenwijziging Veeningen (pdf - 62,4 KB)
Raadsbesluit statutenwijziging dorpshuis Veeningen (pdf - 67,2 KB)

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, deelplan Fort 21 Veeningen

Collegevoorstel vaststelling bp Buitengebied, deelplan Fort 21 Veeningen (pdf - 51,5 KB)
Raadsvoorstel vaststelling bp Buitengebied, deelplan Fort 21 Veeningen (pdf - 64,0 KB)
Raadsbesluit vaststelling bp Buitengebied, deelplan Fort 21 Veeningen (pdf - 44,9 KB)
Bestemmingsplan Buitengebied, deelplan Fort 21 Veeningen (pdf - 48,1 MB)
Plankaart (pdf - 117,2 KB)

Kabeltracé Meppel Noord-Zwolle Hessenpoort

Besluit:

  1. Het bevoegd gezag met betrekking tot MER-procedure en mogelijke planologische procedure voor het kabeltracé Meppel Noord-Zwolle Hessenpoort over te dragen aan de provincie Drenthe en de provincie daarvan per brief op de hoogte te stellen.
  2. De raad te informeren nadat bestuurlijke afstemming betrokken portefeuillehouders met TenneT heeft plaatsgevonden.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht