U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Collegebesluiten

Wat heeft het college besloten?

Agendapunten:

Jaarrekening en jaarverslag 2020 van RUD

Het college geeft een extra bijdrage van € 4.430 aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De RUD heeft het extra geld nodig vanwege een exploitatietekort, zo blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag van de dienst. De RUD heeft het jaar 2020 afgesloten met een tekort van 82.000 euro. Er was een tekort van 50.000 euro begroot. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van de RUD en hoeveel geld dat heeft gekost. In 2020 is de RUD meer gericht op bepaalde branches gaan controleren. Dat heeft een relatief groot aandeel overtredingen met (hoge) risico's voor het milieu opgeleverd. De RUD heeft hier handhavend tegen opgetreden. Ook waren er door Corona bij vergunningverlening minder aanvragen en meldingen. Daardoor kon extra werk worden gestoken de verplichte actualisatie van vergunningen.

De RUD is opgericht door de Drentse gemeenten en de provincie. De RUD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en -handhaving.
Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 (pdf - 2,0 MB)
Accountantsverslag 2020 (pdf - 3,1 MB)
Collegevoorstel Jaarstukken 2020 RUD (pdf - 71,9 KB)
Gemeente De Wolden definitief jaarverslag 2020 (pdf - 390,1 KB)
Jaarstukken 2020 RUD Drenthe (pdf - 1,6 MB)
Reactiebrief Jaarstukken 2020 RUD (pdf - 68,1 KB)
RUD Controleverklaring 2020 (pdf - 2,5 MB) 

  Subsidie voor ledverlichting sportvelden

  Het college heeft de bestaande subsidieregeling voor het voorzien van buitensportvelden van ledverlichting verlengd. Voor dit en volgend jaar is nog 60.000 euro beschikbaar. Een aantal buitensportvelden heeft nog geen duurzame verlichting. Met deze subsidieregeling wil het college sportverenigingen stimuleren om de gewone verlichting van hun velden te vervangen door ledverlichting.

  De subsidieregeling is gemaakt in opdracht van de gemeenteraad. Die nam hierover een motie aan bij de behandeling van de kadernota 2018.
  Brief aan raad invullen motie (pdf - 1,1 MB) 
  College voorstel Verledden sportvelden 2021-2022 (pdf - 64,8 KB) 
  Subsidieregeling Verledden Buitensportvelden De Wolden 2021-2022 (pdf - 44,0 KB)

  Plan voor recreatie, paardenhouderij en kantoor Ruinerwold

  Het college staat achter het plan voor dag- en verblijfsrecreatie, een kleinschalige paardenhouderij en een kantoor op het perceel van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Dr. Larijweg in Ruinerwold. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op het terrein worden drie oude stallen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe activiteiten. Met de aanpassing van het bestemmingsplan kan ook het houtbewerkingsbedrijf met streekwinkel in de vierde stal worden voortgezet.

  Het college vraagt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen. Daarna wordt het plan zes weken ter inzage gelegd.
  Collegevoorstel Dokter Larijweg 87, Ruinerwold (pdf - 71,1 KB)
  Dokter Larijweg 87, Ruinerwold (pdf - 71,1 KB)
  Plattegrond (pdf - 121,8 KB)
  Raadsbesluit Dokter Larijweg 87, Ruinerwold (pdf - 55,8 KB)
  Raadsvoorstel Dokter Larijweg 87, Ruinerwold (pdf - 56,5 KB)

  Contact met de gemeente

  Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

  Vandaag gesloten

  Openingstijden

  Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

  Bezoekadres

  Raadhuisstraat 2

  7921 GD Zuidwolde

  Postadres

  Postbus 20

  7920 AA Zuidwolde

  gemeente@dewolden.nl