Collegeprogramma 2018-2022

Home > Raad en College > Collegeprogramma 2018-2022

Collegeprogramma 2018-2022

Onder het motto ‘Duurzaam, doen en dichtbij’ wil het college gemeente De Wolden verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we aan werken: doen! Dat kan en wil het college niet alleen doen. Samen met partners - inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke (belangen)organisaties - gaat het college meer vanuit een duurzame verbintenis aan de slag.

Het collegeprogramma ‘Duurzaam, doen en dichtbij’ bestaat uit acht programma’s. In die programma’s, met titels als ‘De Wolden een veilig thuis’, ‘Gezond meedoen in De Wolden’ en ‘De Wolden ontwikkelt met kleur en talent’, zijn de ambities, doelstellingen en aanpak van het nieuwe college verwoord. Dit collegeprogramma is een akkoord tussen Gemeentebelangen en VVD. Daarmee wordt de samenwerking uit de collegeperiode 2014-2018 voortgezet.