Cursus politiek actief

Home > Raad en College > Cursus politiek actief

Cursus politiek actief

De aanmelding is gesloten.

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe organiseren voor inwoners de cursus Politiek Actief. Deze cursus wordt aangeboden door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en start op 4 april 2017.

De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hoopt de gemeente inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

Programma

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, die afwisselend plaatsvinden in de gemeentehuizen van De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

De cursus start op dinsdag 4 april en bestaat in totaal uit zes bijeenkomsten, met elk een ander thema. Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.

  • Dinsdag 4 april, 19.30 - 22.00 uur, Beilen: Introductie en kennismaking algemene staatsinrichting
  • Dinsdag 11 april, 19.30 - 22.00 uur, Zuidwolde: De gemeente
  • Woensdag 19 april, 19.30 - 22.00, Hoogeveen: De gemeenteraad
  • Woensdag 3 mei, 19.30 - 22.00 uur, Beilen: Lobbyen bij de gemeente
  • Woensdag 10 mei, 19.30 - 22.00 uur, Hoogeveen: Debatteren
  • Donderdag 18 mei, 19.30 uur, Zuidwolde: Raadsvergadering De Wolden
  • Dinsdag 10 oktober, 19.30 uur, Zuidwolde: Terugkomdag en uitwisselen van ervaringen

Meer informatie

De cursus wordt verzorgd door: ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de griffies van de gemeenten:

Aanmelden (De aanmelding is gesloten)

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich aanmelden vóór 25 maart 2017. Lukt de aanmelding niet via het formulier, stuur dan een e-mail naar griffier@dewolden.nl met uw gegevens en motivatie.

Logo's gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en Gemeente Midden-Drenthe