Financiën

Home > Raad en College > Financiën

Financiën

 • Bestuursrapportage-II 2017

  De tweede Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken over de eerste acht maanden en een doorkijk van de financiën naar het eind van 2017. De gemeenteraad behandelt de Bestuursrapportage-II 2017 op donderdag 19 oktober 2017 tijdens een openbare raadsvergadering.

  Te downloaden:

 • Begroting 2018

  Gemeentebegroting 2018, voor u ter inzage!

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting voor 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. In de begroting staan de plannen van de gemeente, in hoofdlijnen, voor het komende jaar. Wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente, voor 2018, staan in de begroting vermeld. In de bijbehorende aanbiedingsbrief staan ook de ambities van de gemeente. 

  U kunt de begroting en de daarbij behorende aanbiedingsbrief inzien in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunt u ook een kopie van de stukken krijgen aan de balie in het gemeentehuis. Ook is de aanbiedingsbrief en de programmabegroting 2018 na te lezen op 'dewolden.nl'. 

  De begroting wordt donderdag 9 november 2017 om 13.00 uur behandeld door de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering. U bent hierbij van harte welkom.

  Te downloaden:

 • Bestuursrapportage-I 2017

  De eerste Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken over de eerste vier maanden en een doorkijk van de financiën naar het eind van 2017. De gemeenteraad behandelt de Bestuursrapportage-I 2017 op donderdag 6 juli 2017 tijdens een openbare raadsvergadering.

  Te downloaden:

 • Kadernota 2018

  De behandelingen en vaststelling van de Kadernota 2018 door de gemeenteraad vinden plaats in de vergaderingen op:
  - donderdag 22 juni 2017 om 13.30 uur, het debat;
  - donderdag   6 juli  2017 om 19.30 uur, de behandeling en besluitvorming.

  Te downloaden:

 • Begroting 2017

  Gemeentebegroting 2017, voor u ter inzage!

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting voor 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. In de begroting staan de plannen van de gemeente, in hoofdlijnen, voor het komende jaar. Wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente, voor 2017, staan in de begroting vermeld. In de bijbehorende aanbiedingsbrief staan ook de ambities van de gemeente. 

  U kunt de begroting en de daarbij behorende aanbiedingsbrief inzien in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunt u ook een kopie van de stukken krijgen aan de balie in het gemeentehuis. Ook is de aanbiedingsbrief en de programmabegroting 2017 na te lezen op dewolden.nl. 

  De begroting wordt donderdag 10 november 2016 om 13.00 uur behandeld door de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering. U bent hierbij van harte welkom.
   

  Te downloaden:

 • Jaarstukken 2016

  De Jaarstukken 2016, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2016, zijn voor iedereen ter inzage gelegd in het gemeentehuis, conform artikel 197 van de Gemeentewet. De stukken zijn tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. U kunt de Jaarstukken 2016 op deze pagina downloaden.


  Op 18 mei 2016 behandelt de gemeenteraad de Jaarstukken 2016 tijdens een openbare vergadering.

  Op 6 juli 2016 vindt definitieve besluitvorming plaats.

  Te downloaden:

 • Bestuursrapportage-II 2016

  De tweede Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken over de eerste acht maanden en een doorkijk van de financiën naar het eind van 2016. De gemeenteraad heeft de Bestuursrapportage-II 2016 behandeld op donderdag 27 oktober 2016 tijdens een openbare raadsvergadering.

  Te downloaden: