Financiën

Home > Raad en College > Financiën

Financiën

 • Kadernota 2020-2023 met aanbiedingsbrief

  De behandelingen en vaststelling van de Kaderbrief 2020-2023 door de gemeenteraad vinden plaats in de vergaderingen op:
  - donderdag 13 juni 2019 om 13.30 uur, het debat;
  - donderdag 27 juni 2019, de besluitvorming.

  Te downloaden:

 • Jaarstukken 2018


  De Jaarstukken 2018, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2018, zijn voor iedereen ter inzage gelegd in het gemeentehuis in Zuidwolde, conform artikel 197 van de Gemeentewet.
  De stukken zijn tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. U kunt de Jaarstukken 2018 ook inzien door het bestand te downloaden vanaf deze pagina.
  Op 16 mei 2019 bespreekt de gemeenteraad de Jaarstukken 2018 opiniërend,
  op 27 juni 2019 volgt de besluitvorming door de gemeenteraad.
  Beide raadsvergaderingen zijn openbaar.

  Te downloaden:

 • Begroting 2019

  Gemeentebegroting 2019, voor u ter inzage!

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting voor 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. In de begroting staan de plannen van de gemeente, in hoofdlijnen, voor het komende jaar. Wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente, voor 2019, staan in de begroting vermeld. In de bijbehorende aanbiedingsbrief staan ook de ambities van de gemeente. 

  U kunt de begroting en de daarbij behorende aanbiedingsbrief inzien in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunt u ook een kopie van de stukken krijgen aan de balie in het gemeentehuis. Ook is de aanbiedingsbrief en de programmabegroting 2019 na te lezen op 'dewolden.nl'. 

  De begroting wordt donderdag 8 november 2018 om 13.00 uur behandeld door de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering. U bent hierbij van harte welkom.

  Te downloaden:

 • Financiële Kaderbrief 2019-2022

  De behandelingen en vaststelling van de Kaderbrief 2019-2022 door de gemeenteraad vinden plaats in de vergaderingen op:
   - donderdag 14 juni 2018, het debat;
   - donderdag 28 juni 2018, de mening- en besluitvorming.

  Te downloaden:

 • Jaarstukken 2017

  De Jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2017, zijn voor iedereen ter inzage gelegd in het gemeentehuis in Zuidwolde, conform artikel 197 van de Gemeentewet. De stukken zijn tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. U kunt de Jaarstukken 2017 ook inzien door het bestand te downloaden vanaf deze pagina.
  Op 26 april 2018 behandelt de gemeenteraad de Jaarstukken 2017,
  op 31 mei 2018 vindt de besluitvorming plaats.
  Beide raadsvergaderingen zijn openbaar.

  Te downloaden:

 • Bestuursrapportage 2018

  De Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken over de eerste zes maanden en een doorkijk van de financiën naar het eind van 2018. De gemeenteraad heeft de Bestuursrapportage 2018 vastgesteld tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 27 september 2018.

  Te downloaden:

 • Begroting 2018

  Gemeentebegroting 2018, voor u ter inzage!

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting voor 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. In de begroting staan de plannen van de gemeente, in hoofdlijnen, voor het komende jaar. Wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente, voor 2018, staan in de begroting vermeld. In de bijbehorende aanbiedingsbrief staan ook de ambities van de gemeente. 

  U kunt de begroting en de daarbij behorende aanbiedingsbrief inzien in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunt u ook een kopie van de stukken krijgen aan de balie in het gemeentehuis. Ook is de aanbiedingsbrief en de programmabegroting 2018 na te lezen op 'dewolden.nl'. 

  De begroting wordt donderdag 9 november 2017 om 13.00 uur behandeld door de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering. U bent hierbij van harte welkom.

  Te downloaden:

 • Bestuursrapportage-II 2017

  De tweede Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken over de eerste acht maanden en een doorkijk van de financiën naar het eind van 2017. De gemeenteraad behandelt de Bestuursrapportage-II 2017 op donderdag 19 oktober 2017 tijdens een openbare raadsvergadering.

  Te downloaden:

 • Bestuursrapportage-I 2017

  De eerste Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken over de eerste vier maanden en een doorkijk van de financiën naar het eind van 2017. De gemeenteraad behandelt de Bestuursrapportage-I 2017 op donderdag 6 juli 2017 tijdens een openbare raadsvergadering.

  Te downloaden: