Functionaris Gegevensbescherming

Home > Raad en College > Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

Het college van B&W heeft mr. J.P. Wind aangewezen als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) in het kader van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De heer Wind houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren. Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens. De heer Wind is tevens FG voor de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Mr. J.P. Wind is telefonisch bereikbaar via 14 0528 of per e-mail via gemeente@dewolden.nl.