Gast van de raad

Home > Raad en College > Gast van de raad

Gast van de raad

Bij 'Gast aan tafel van de raad' krijgt een groep inwoners de gelegenheid om als bijzondere gasten aanwezig te zijn bij een raadsvergadering. De gasten worden ontvangen door een drietal raadsleden en de griffier. Zij krijgen voorafgaand aan de vergadering een rondleiding door het gemeentehuis en een gesprek met de raadsleden. Tijdens de pauze is er gelegenheid om met de burgemeester en de drie raadsleden de vergadering door te spreken.

Lees hier meer over de geslaagde avond in 2017.

Verslag van Gast van de raad op 28 januari 2016

Nieuwe inwoners waren uitgenodigd een raadsvergadering van dichtbij mee te maken. Zij kregen de gelegenheid een kijkje achter de schermen te nemen en in gesprek te gaan met de burgemeester en de raadsleden. De gastheren/-vrouwen op deze avond waren: Hilda Mulder (VVD, plv. vice-voorzitter van de raad), Dik Zantingh (fractievoorzitter CDA), Heleen Langen (fractievoorzitter PvdA) en raadsgriffier Josee Gehrke.

Om 18.30 uur werden de gasten ontvangen in de raadszaal. Daar kregen ze uitleg over hoe het toegaat tijdens een raadsvergadering en over de bouw en inrichting van de raadszaal. Vervolgens werden de gasten rondgeleid door de bestuursvleugel van het gemeentehuis. Daarna werd er een filmpje getoond over het raadswerk in De Wolden en vertelden de drie raadsleden over hun werk en hoe zij een vergadering voorbereiden. Tijdens de pauze van de raadsvergaderingen konden de mensen kennis maken met burgemeester Roger de Groot. Samen met de burgemeester is gesproken over de mogelijke komst van een AZC in Echten, naar aanleiding van de insprekers van het Vragenhalfuur. Ook heeft hij uitgelegd wat de rol van de gemeente hierin is.

De gasten waren enthousiast over het programma: "het was een interessante en informatieve avond. Goed om een beeld te krijgen bij de lokale politiek' schreef een van de gasten op zijn evaluatieformulier.