Gedragscode integriteit B&W

Home > Raad en College > Gedragscode integriteit B&W

Gedragscode integriteit B&W

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat.

Deze gedragscode geldt voor de wethouders en de burgemeester, maar richt zich ook tot de bestuursorganen: het college van B&W en de burgemeester.

Bekijk de Gedragscode integriteit burgemeester en de wethouders gemeente De Wolden