Vergadering Algemeen Bestuur 15 april 2015

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 15 april 2015

Vergadering Algemeen Bestuur 15 april 2015

Datum/tijd: 15 april 2015, 8.45 uur 
Plaats: gemeentehuis Zuidwolde

1. Opening en vaststelling agenda

2. Beëdiging ombudsman

1. De heer mr. M.A.C. van Egdom beëdigen tot Ombudsman van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.
2. Mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven beëdigen tot plaatsvervangend Ombudsvrouw.

3. Sluiting