Vergadering Algemeen Bestuur 23 september 2014

Home > Raad en College > Gemeenschappelijke regeling De Wolden Hoogeveen > Vergadering Algemeen Bestuur 23 september 2014

Vergadering Algemeen Bestuur 23 september 2014

Datum: 23 september 2014, 11.00 uur
Plaats: gemeentehuis van De Wolden, Raadhuisstraat 2  in Zuidwolde.

Hieronder leest u de agenda voor de vergadering, onderaan de pagina kunt u de bijbehorende stukken downloaden.

1. Opening

2. Afspraken over voorzitterschap

In de Gemeenschappelijke regeling is in dit kader het volgende bepaald: Aan de leden van het AB wordt gevraagd uit hun midden een voorzitter te kiezen voor de periode van één jaar. Deze voorzitter is tevens voorzitter van het DB. Voorgesteld wordt om voor de periode tot 1 januari 2016 Karel Loohuis als voorzitter te laten optreden.

3. Reglement van orde AB

Bijgevoegd is het reglement van orde voor het Algemeen bestuur. Aan het AB wordt gevraagd deze vast te stellen.

4. Lijst met vast te stellen regelingen voor 1 januari 2015, opgesplitst naar AB/DB

Bijgevoegd is een lijst met regelingen die de komende maanden ter vaststelling aan
het AB en / of DB zal worden voorgelegd. Het AB wordt gevraagd kennis te nemen
van deze lijst;

5. Rondvraag en sluiting