Nummer 1, 21 januari 2015, Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 1, 21 januari 2015, Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015

Nummer 1, 21 januari 2015, Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015

Raad De Wolden maakt bekend dat de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is vastgesteld in raadsvergadering van 15 januari 2015.

De verordening is bedoeld om het verlenen van ambtelijke bijstand aan raadsleden te regelen, alsook de financiële ondersteuning van de fracties.

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2015.