Nummer 10, 2 september 2015, Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 10, 2 september 2015, Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015

Nummer 10, 2 september 2015, Re-integratieverordening Participatiewet gemeente De Wolden 2015

B&W maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 21 mei 2015 heeft vastgesteld de  Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente De Wolden 2015. In deze verordening is geregeld voor welke inwoners de re-integratieverplichting geldt en welke re-integratievoorzieningen daarvoor ingezet kunnen worden.

Ter inzage

De verordening treedt in werking op 1 juli 2015 en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. De verordening is ook via dewolden.nl te raadplegen.