Nummer 10, 28 november 2017, Financiële verordening De Wolden 2017

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 10, 28 november 2017, Financiële verordening De Wolden 2017

Nummer 10, 28 november 2017, Financiële verordening De Wolden 2017

B&W maken bekend dat de 'Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente De Wolden 2017' in de raadsvergadering van 19 oktober 2017 is vastgesteld.