Nummer 10, 8 oktober 2014, Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 10, 8 oktober 2014, Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Nummer 10, 8 oktober 2014, Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014

Het college van B&W deelt mee dat de vaststelling van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen De Wolden 2014,
officieel is bekendgemaakt  in het digitale gemeenteblad.

De gemeenteraad heeft op 25 september 2014  de verordening vastgesteld.

Het betreft de vervanging van de ’Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2011’ door een nieuwe verordening. Dit in verband met de invoering van de nieuwe wet: Wet basisregistratie personen. De volledige tekst is te vinden op dewolden.nl.

De verordening treedt in werking op donderdag 9 oktober 2014.