Nummer 11, 13 december 2017, Besluit Werkplekaanpassing

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 11, 13 december 2017, Besluit Werkplekaanpassing

Nummer 11, 13 december 2017, Besluit Werkplekaanpassing

B&W maken bekend dat het Besluit Werkplekaanpassing is vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 30 augustus 2016.