Nummer 11, 22 oktober 2014, Evenementenverordening 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 11, 22 oktober 2014, Evenementenverordening 2015

Nummer 11, 22 oktober 2014, Evenementenverordening 2015

B&W van gemeente De Wolden deelt mee dat de raad de Evenementenverordening 2015 heeft vastgesteld in zijn vergadering van 9 oktober 2014. 

In deze verordening is de gemeentelijke regelgeving rond evenementen vastgelegd. De Evenementenverordening 2015 is bekendgemaakt in het Digitale Gemeenteblad.

Ter inzage
De verordening treedt in werking op 2 januari 2015 en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Zuidwolde bij de gemeentewinkel. De verordening is ook via dewolden.nl te raadplegen.