Nummer 11, 30 september 2015, Subsidieregeling De Wolden 2016

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 11, 30 september 2015, Subsidieregeling De Wolden 2016

Nummer 11, 30 september 2015, Subsidieregeling De Wolden 2016

B&W heeft in zijn vergadering van 22 september 2015 de ‘subsidieregeling De Wolden 2016’ vastgesteld.

Toelichting

De vastgestelde subsidieregeling is afgestemd op de Algemene Subsidieverordening (ASV) De Wolden 2015. Op 26 maart 2015 heeft de gemeenteraad de ASV vastgesteld. En hiermee zijn de nieuwe kaders voor de subsidieverlening van kracht. De beleidsregels omschrijven voor welke doeleinden de gemeente haar middelen wil inzetten. Hierdoor kan de gemeente haar gewenste maatschappelijke effecten bereiken via de activiteiten van de gesubsidieerde instellingen.

De ‘subsidieregeling De Wolden 2016’ gaat in op 1 januari 2016. De regeling is te raadplegen via dewolden.nl.