Nummer 12, 10 december 2014, Verordening Jeugdhulp De Wolden 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 12, 10 december 2014, Verordening Jeugdhulp De Wolden 2015

Nummer 12, 10 december 2014, Verordening Jeugdhulp De Wolden 2015

Het college van B&W deelt mee dat de gemeenteraad op 30 oktober 2014 de verordening Jeugdhulp heeft vastgesteld.

De verordening Jeugdhulp De Wolden 2015 vloeit voort uit de verplichting op grond van artikel 2.9 van de Jeugdwet, om bij verordening regels te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen voor jeugdigen, de wijze van afstemming met andere voorzieningen, de wijze waarop een persoonsgebonden budget voor jeugdhulp wordt vastgesteld, de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, alsmede de eisen die worden
gesteld aan de kwaliteit daarvan.

De verordening is bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. De verordening Jeugdhulp treedt in werking op 1 januari 2015.

U kunt de verordening vinden op ww.dewolden.nl/inwoners/sociaaldomein.