Nummer 13, 16 december 2015, Beheersverordening Alteveer-Kerkenveld

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 13, 16 december 2015, Beheersverordening Alteveer-Kerkenveld

Nummer 13, 16 december 2015, Beheersverordening Alteveer-Kerkenveld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 november  2015 besloten om de beheersverordening Alteveer-Kerkenveld vast te stellen.

In de beheersverordening is de planologische situatie van de kernen Alteveer en Kerkenveld vastgelegd.

Te downloaden: