Nummer 13, 17 december 2014, Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 13, 17 december 2014, Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015

Nummer 13, 17 december 2014, Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015

B&W maken bekend dat de Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015 is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december 2014.

De verordening treedt  in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.