Nummer 13, 3 september 2018, Wijzigingsbesluit Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 13, 3 september 2018, Wijzigingsbesluit Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden

Nummer 13, 3 september 2018, Wijzigingsbesluit Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden

B&W maken bekend dat het 'Wijzigingsbesluit Stimuleringsregeling winkelconcentratiegebied De Wolden' in de collegevergadering van 28 augustus 2018 is vastgesteld.