Nummer 14, 30 december 2015, Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 14, 30 december 2015, Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016

Nummer 14, 30 december 2015, Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016

B&W maken bekend dat de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015.

De verordening treedt  in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.