Nummer 18, 17 december 2014, Legesverordening 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 18, 17 december 2014, Legesverordening 2015

Nummer 18, 17 december 2014, Legesverordening 2015

B&W maken bekend dat de L:egesverordening 2015 is vastgesteld in de raadsvergade¬ring van 11 december 2014.

De verordening treedt  in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.