Nummer 19, 17 december 2014, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 19, 17 december 2014, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente De Wolden

Nummer 19, 17 december 2014, Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente De Wolden

Het college van De Wolden deelt mee dat de gemeenteraad op 30 oktober 2014 de Verordening maatschappelijke ondersteuning De Wolden 2015 (Wmo De Wolden 2015) heeft vastgesteld.

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie voor mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. In de Verordening wordt een aantal zaken geregeld dat voor de uitvoering van de wet belangrijk is. 
Zo staat in de verordening aangegeven hoe de procedure verloopt als een inwoner zich meldt met een Wmo-hulpvraag. En wanneer iemand voor een Wmo-(maatwerk)voorziening in aanmerking komt. In de verordening staan ook regels voor een persoonsgebonden budget en wanneer iemand een eigen bijdrage moet betalen. Ook is  aangegeven hoe de gemeente inwoners betrekt bij het voorbereiden van nieuw Wmo-beleid.

De verordening is bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. De verordening Wmo 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

U kunt de verordening vinden op ww.dewolden.nl/inwoners/sociaaldomein.