Nummer 19, 30 december 2015, Legesverordening 2016

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 19, 30 december 2015, Legesverordening 2016

Nummer 19, 30 december 2015, Legesverordening 2016

B&W maken bekend dat de Legesverordening 2016 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015.

De verordening treedt  in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.