Nummer 2, 5 februari 2015, Nadere regels subsidie bovenlokale evenementen 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 2, 5 februari 2015, Nadere regels subsidie bovenlokale evenementen 2015

Nummer 2, 5 februari 2015, Nadere regels subsidie bovenlokale evenementen 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maken bekend dat zij in hun vergadering van 27 januari 2015 hebben vastgesteld de ‘Nadere regels incidentele subsidie bovenlokale evenementen 2015’.

Op basis van deze regels kunnen organisatoren van evenementen in De Wolden, die naast eigen inwoners uit eigen kern ook bezoekers van buiten trekken, subsidie aanvragen. De regeling is bedoeld voor organisatoren zonder winstoogmerk die een nieuw en/of een vernieuwd evenement organiseren. In totaal stelt gemeente De Wolden dit jaar 10.000 euro subsidie beschikbaar.

Jan ten Kate, wethouder recreatie en toerisme: “De gemeente wil met de subsidieregeling het ontwikkelen van evenementen met een bovenlokale uitstraling stimuleren. Zo kunnen meer mensen genieten van wat De Wolden te bieden heeft. Dit draagt niet alleen bij aan de levendigheid in de gemeente, maar stimuleert ook de lokale economie en werkgelegenheid.”

Goede promotie om meer bezoekers te trekken


Voor het aantrekken van bezoekers is het van belang aantrekkelijke evenementen in De Wolden te organiseren. Minstens net zo belangrijk is het inzetten van de juiste promotiekanalen. De medewerkers van Tourist Info De Wolden kunnen organisatoren hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van hun evenement op Drenthe.nl en de Drenthe App van Marketing Drenthe. Daarom is een van de voorwaarden voor subsidie dat organisatoren tijdig contact zoeken met Tourist Info De Wolden over de promotie van hun evenement.

Datum inwerkingtreding en aanvragen subsidie

De regels treden in werking op 5 januari 2015 en liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Zuidwolde bij de gemeentebalie. De regels zijn tevens op de website van de gemeente De Wolden te raadplegen. Ook het aanvraagformulier voor de subsidie is beschikbaar op dewolden.nl. In de regels is een aantal voorwaarden opgenomen, waar aanvragen aan moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Organisatoren kunnen een co-financieringssubsidie aanvragen van maximaal 50% van de totale organisatiekosten van het evenement tot een maximum van 2.000 euro voor nieuwe evenementen. Voor bestaande evenementen geldt een maximum van 1.000 euro. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond 2015 voor deze regeling is bepaald op 10.000 euro.