Nummer 2, 9 maart 2017, Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente De Wolden.

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 2, 9 maart 2017, Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente De Wolden.

Nummer 2, 9 maart 2017, Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente De Wolden.

B&W maken bekend dat de Financiële verordening 2015 gemeente De Wolden is vastgesteld in de raadsvergadering van 26 maart 2015